Maak deel uit van de meest geavanceerde fietscommunity

Kwalitatieve artikels op maat over alle disciplines

Verdien punten en verzilver prijzen

Ontdek ritten, teams en doe mee aan challenges

Privacy Policy

Wij nemen je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

WE BIKE IT hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze Privacy Policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om onze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere websites

Deze website bevat externe links die je naar websites van een andere partij leiden. We hebben geen controle over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Onze website is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd onze mening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Proclaimer

Wij kunnen nooit 100% garanderen dat de informatie op onze website foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, afbeeldingen, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, gelieve dit dan te melden via info@webikeit.be.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen via info@webikeit.be. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Algemene voorwaarden

Deze website en WE BIKE IT zijn eigendom van Omakase BVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0550.415.909.

Contactgegevens:

Omakase BVBA
Generaal Belliardstraat 8
2000 Antwerpen

hello@omakase.be
+32 3 430 14 25


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Indien je niet akkoord gaat met onze website en/of de Algemene Voorwaarden, raden we aan hier geen gebruik meer van te maken.

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden is steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in: Privacy, Proclaimer.

Gebruik van onze website

Iedere gebruiker van onze website is er zich van bewust dat hij of zij deze steeds op eigen risico gebruikt en dat deze in geen enkele (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde voorziet.

Hoewel we er wél naar streven, kunnen we niet garanderen dat onze website ten allen tijde volledig toegankelijk en beschikbaar is.

Inhoud die via onze website kan worden gedownload is steeds op het risico van de bezoeker: elke mogelijke schade ten gevolge van een download via onze website valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Onze website verwijst soms ook naar andere (externe) websites: deze vallen niet onder onze feitelijke controle van Omakase BVBA. De gebruiker erkent het risico en draagt de volledige verantwoordelijkheid bij het aanklikken van externe links.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Elke gebruiker heeft een vrijwaringsplicht ten aanzien van Omakase BVBA.

Informatie op onze website

Omakase BVBA doet haar uiterste best om de (informatie op deze) website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Deze verbintenis houdt in dat we de inhoud op onze website steeds kunnen wijzigen, vervolledigen of verwijderen.

Privacy

Iedere gebruiker van deze website laat informatie over zichzelf na. Wat dus precies inhoudt, kan je nalezen in onze Privacy Policy.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van onze website wordt beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankrecht. Elke gebruiker krijgt een beperkt recht tot toegang op onze website. Dit kan enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen.